Inspiratie uit de Bijbel deel 9

Gepubliceerd op 2 december 2022 om 16:42

“De Vrijheid die Christus ons geeft”

Afgelopen zondag tijdens de dienst werd ik afgeleid door mijn twee kleinste kinderen. Jazmine van 3 besloot dit keer niet naar de kidsclub te gaan, ze wilde niet, dus zat naast mij. Daarnaast ook Jaïr, mijn zoon van 4 maanden, had tijdens de dienst een schone luier nodig, en een voeding. Voor mij dus een uitdaging om de dienst te volgen. Helaas heb ik de helft van de preek moeten missen. Dit keer sprak Oom Clifford, de vader van Pastor Shelton, en ik had graag zijn boodschap goed willen horen, maar helaas. Ik besloot in ieder geval dat ik een aantal Bijbelteksten die hij noemde thuis nog goed zou bestuderen, de volgende drie Bijbelteksten zijn het geworden:

Romeinen 8 vers 13-18: “Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, zult u leven. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als zijn kinderen, toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook aan ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij.”

Deze tekst gaat voor mij over overgave en offeren. Zijn wij mensen bereid om onze eigen ego in de spiegel aan te kijken, ons gedrag kritisch te onderzoeken en onze eigen zin toe te geven? Dit om uiteindelijk onze eigen zin opzij te zetten om de Heilige Geest te volgen? Deze tekst zegt dat als we bereid zijn dat te doen, zullen we opgenomen worden in het Koninkrijk van God, en hoeven we niet meer bang te zijn, hoeven we angst niet meer als uitgangspunt te nemen. Hoe vaak handel ik uit angst, hoe lang ben ik slaaf geweest van mijn eigen angst, en hoeveel vrijheid geeft het dat ik daar niet meer naar hoef te handelen? Maar wat betekent het nou eigenlijk, je eigen zin? Welk deel van mijn eigen zin moet ik beslist opzij zetten om welkom te zijn in het Koninkrijk van God? In de Bijbel staan vele wetten en leefregels die we zouden moeten handhaven om de onvoorwaardelijke liefde van God te ontvangen, en sommige wetten en leefregels gaan tegen een aantal overtuigingen van mij in, en ik merk dat ik daarmee in strijd ben, ‘ik heb er gewoon geen zin in’. Lees bijvoorbeeld de volgende tekst:

1 Korintiërs 6 - 9: “Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele en pedofiele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters. Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.”

Deze tekst vind ik moeilijk te lezen, met name wat er wordt geschreven over homoseksualiteit, en daarom wil ik dit toch even noemen. Ik als mens, ken vele mensen die homoseksueel zijn. In mijn familie, vriendengroep, werk, het is inmiddels vanzelfsprekend en hoort bij de norm in Nederland, daar ben ik dankbaar voor. Ik ben dankbaar dat wij mensen, ongeacht ons geslacht en/of seksuele voorkeur, in ieder geval in gelijkwaardigheid met elkaar kunnen leven op ons stukje aarde, hoewel we natuurlijk weten dat dit op heel veel plekken op deze wereld helaas niet zo is. Daarom vind ik het moeilijk om te lezen dat God hen volgens deze tekst niet welkom heet in zijn Koninkrijk, en als zij niet welkom zijn, waarom ik dan wel? Waarom ben ik zoveel beter dan zij? Want dat ben ik niet. Alle mensen zijn zondig, ik ook, en waar jouw zonden zitten, is tussen jou en God. Dus ik ben in geen enkele positie om over een ander te oordelen. Daarnaast ben ik ook niet in de positie om teksten uit de Bijbel af te wijzen.

Wel zal ik de teksten moeten interpreteren: voor mij zeggen deze beide teksten eigenlijk het volgende: Wanneer je besluit om eerlijk te zijn over jouw eigen zin, en die opzij te zetten om de Heilige Geest van God te volgen, dat je daarmee al een kind van God bent, en onderdeel van Gods Koninkrijk. Dit gegeven betekent dat je bereid bent om de wetten van God zo goed mogelijk te volgen, maar ook dat alleen God degene is die bepaalt en oordeelt of je rechtvaardig leeft. Wij mensen zijn helemaal niet in de positie om hierover te oordelen, en zolang we leven is het dan ook belangrijk om dat niet te doen. Wat wel belangrijk is, is dat we op onszelf letten, onszelf in de spiegel durven aan te kijken en onze eigen zin onder ogen durven te zien. Waar zit jouw eigen zin? Welk deel van jouw zin gaat tegen Gods wetten in? Als ik naar mijzelf kijk dan zijn er een aantal aandachtspunten die ik heb, waarvan ik weet dat ik die opzij zet. Voorbeeld: als ik zou doen waar ik zin in heb, zou ik iedere dag uitslapen, nog steeds roken en veel wijn drinken, vaak nieuwe kleren kopen en eten bestellen, ook al heb ik dan de laatste week van de maand geen geld, desnoods moet ik lenen. Kortom, het liefst de hele dag alleen met mezelf bezig zijn. Ik heb een aantal jaar geleden besloten dat ik eerlijk naar mezelf ga zijn en naar God, en dat ik stop met dit gedrag wat voor mij als een zonde is. Precies deze dingen hebben namelijk consequenties voor mijn gezondheid, voor mijn financiën en voor mijn energie, en precies die drie dingen moeten bij mij in balans zijn om goed voor mijn gezin te zorgen. Ik ga dan ook over deze drie dingen iedere dag met mezelf en God in gesprek en vraag hem mij de kracht te geven om in Wijsheid te handelen.

Dat brengt mij meteen naar de volgende Bijbeltekst:

Galaten hoofdstuk 5 - 1: “Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. “

Voor mij betekent dit dus bij alles wat ik doe of waar ik twijfel over mijn gedrag, vraag ik mezelf af: Wat zou Jezus doen? Mijn taak als Christen is dus in de eerste plaats zo goed mogelijk bestuderen wie Jezus was, wat Hij ons mensen is komen brengen, en wat Hij zou doen in verschillende situaties. De vrijheid die Christus ons heeft gegeven betekent niet dat ik maar mag doen wat ik wil, of waar ik maar zin in heb, of juist niet doen waar ik geen zin in heb. De vrijheid die Hij ons gegeven heeft betekent dat ik in zijn Liefde leef, en dat ik vrij mag zijn van mijn eigen wil en emoties en daarmee vol overgave mag doen wat God van mij vraagt. In de eerste plaats is dit om mijn naasten lief te hebben, iedereen! Want zoals eerder beschreven in Romeinen 8: “Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook aan ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij”.

 

Liefs&Licht, 

Deborah

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.