Deal with Sin

Gepubliceerd op 15 februari 2023 om 23:00

In het Christendom wordt veel gesproken over de term Zonde. Afgelopen zondag hadden we een bemoedigende preek van onze Lady Vernice, de laatste in de reeks Unapologetic, met als titel No Fear. Ze legt ons uit hoe belangrijk het is dat we ons uitstrekken naar God zonder angst en dat we dit op de volgende manieren doen:

  1. Talk to God 
  2. Worship 
  3. Read the bible  
  4. Deal with sin 

De laatste, daar wil ik het vandaag over hebben, over hoe we kunnen dealen met onze zonde.

Het valt me op dat de term zonde vaak weerstand oproept, of wat ongemakkelijk is om over te spreken. In mijn ongelovige omgeving wordt de term zonde vaak belachelijk gemaakt, geassocieerd met seksuele geaardheid. Als ik uitleg dat ik een volger van Jezus ben, vraagt men mij vaak of ik dan tegen homoseksualiteit ben omdat dit volgens de Bijbel toch zondig is?

In gelovige kringen valt het me op dat het vaak makkelijker is om naar de zonde van ongelovigen te kijken dan naar de zonde van onszelf. Toch lees ik in de Bijbel dat alle mensen zondig zijn, ook mensen die wel geloven in God en Jezus als Zijn Zoon. Hoe komt het dan dat we het zo moeilijk vinden om in de spiegel te kijken en met onze zonde te dealen? De volgende Bijbeltekst laat zien dat Jezus eigenlijk het oordeel van de zonde niet aan de mens overlaat:

 

Johannes 8 vers 5:

In de wet van Mozes staat dat wij zo’n vrouw moeten stenigen. Wat is uw mening? Zij waren erop uit Hem in de val te laten lopen. Dan zouden zij een reden hebben om Hem aan te klagen. Jezus ging op zijn hurken zitten en schreef met zijn vinger in het stof. Toen zij bleven aandringen, stond Hij op en zei: ‘Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien!’

 

We worden als mensen in Nederland niet graag beoordeeld, zelfs niet door God en vinden vaak dat we de vrijheid moeten hebben om te doen en te laten wat we willen. De wereld is in deze tijd ook zo ingericht dat we echt werkelijk ALLES kunnen doen, elke keuze kunnen maken. Ook vinden we dat we het recht hebben en de vrijheid hebben om gewoon te doen waar we zin in hebben. Wanneer iets ons niet bevalt, of zoals we vaak zeggen "het voelt niet goed", dan doen we het gewoon niet (of juist wel als het wel goed voelt). Maar wat ik me vaak afvraag is wat voor effect heeft dat eigenlijk op de omgeving als ieder individu gewoon doet waar hij zin in heeft? Wat zijn de consequenties als je eerst aan jezelf denkt en plezier en gemak bovenop stelt? En laten we ons daarop aanspreken? 

 

Als ik even Google kom ik via een artikel op eo.nl over zonde op de volgende zin: 

Zonde is alles wat wij doen om de vrede en harmonie te verstoren die God wenst voor de wereld. En dit is het probleem met hoe veel mensen het woord verstaan. Als zonde vooral wordt uitgelegd in termen van ‘breken’ of ‘overtreden’ of ‘ongehoorzamen’ dan is er geen groter kader om het in te plaatsen. Dan is er alleen datgene wat jij wel of niet hebt gedaan, en er is Gods toorn, of gramschap of ongenoegen over jou. 

 

Een zonde heeft dus niet alleen betrekking op de wel of niet juiste dingen die jij voor jezelf doet, maar ze hebben een direct of indirect gevolg op jouw omgeving.  

Dus dan kunnen we de vraag aan onszelf iets specifieker stellen: Doe ik iets in mijn dagelijks leven wat de harmonie en vrede die God wenst voor de wereld verstoort?  

Zo'n vraag kun je vaak niet in 1x beantwoorden, is niet altijd heel concreet te toetsen, maar heeft tijd nodig. Je zult hiervoor een aantal dingen moeten doen: 

  1. Je moet weten wat God verstaat onder vrede en harmonie voor deze wereld. Hiervoor is het lezen van de Bijbel het belangrijkste om te doen. 
  2. Je moet weten wat God jou gegeven heeft om deze aarde vrede en harmonie te brengen. Hiervoor is het vergroten van zelfkennis belangrijk. Het helpt om een kerk te vinden die preekt en aanbidt op een manier die voor jou resoneert en die je helpt die zelfkennis te vergroten.   
  3. Je moet weten wat jouw verleidingen zijn die jou persoonlijk verstoren om Gods werk uit te voeren. Hiervoor is gebed heel belangrijk! 

Eigenlijk precies de punten die Lady Vernice in haar rijtje heeft staan komen opnieuw weer terug als we op zoek gaan naar onze eigen zonde.

 

Als ik naar mezelf kijk is mijn grootste zonde altijd gebaseerd op angst. Door diepgewortelde angst heb ik behoefte aan controle. Die behoefte aan controle uit zich in verschillende dingen zoals financiële keuzes, altijd voorraad in de kast, altijd willen weten waar m'n kinderen zijn, vaak zorgen hebben over morgen en volgende week. Het gevolg is dat ik binnen mijn gezin vaak een beroep doe op de anderen en zij ook last krijgen van mijn behoefte op controle. Terwijl ik weet dat God ons altijd voorziet en we daarom angst niet nodig is.  

Niet alleen praktische controle is mijn ‘vijand’ , ook heb ik andere eigenschappen aangeleerd, bijvoorbeeld vanuit angst om alleen te zijn. Ik hou er niet van als er iemand boos op mij is, dus ik ben gewend om er alles aan te doen om dat te voorkomen. Dit betekent dat ik soms dingen heb gedaan die zondig zijn. Als kind sprak ik niet altijd de waarheid, omdat ik bang was voor de reactie van een ander. Ik verzon dus een verhaal die de ander graag wilde horen. Ik vind het als volwassenen nog steeds op sommige momenten moeilijk om me uit te spreken, op momenten waarvan ik weet dat ik iets moet zeggen maar wat weerstand kan opbrengen bij de ander. Bijvoorbeeld voor een ander opkomen, wanneer er onrecht is dit bespreekbaar te maken of om mij uit te spreken over mijn geloof in God. Het stilzwijgen is mijn zonde, ik weet dat ik dit heb, ik leer hiermee omgaan en merk dat met Gods Geest ik steeds vaker mij uitspreek wanneer dit nodig is.

We hebben dus allemaal onze zonde, en ik wil jou uitdagen om jouw zonde onder ogen te zien, oftewel: Wat doe jij nog om de vrede en harmonie die God voor deze wereld heeft bedoeld te verstoren. Heb jij hier weleens over nagedacht? Vind je het moeilijk om in deze spiegel te kijken? Hen je moeite om beoordeeld te worden op iets wat je anders zou kunnen doen?

 

Ik denk dat we allemaal wel wat meer vrede en harmonie kunnen gebruiken, niet alleen in deze wereld, als wel ook van binnen in onszelf. Dus onderzoek jouw zonde, onderzoek wat er nog tussen jou en je relatie met God staat. Als je hier ondersteuning bij nodig hebt of graag een gesprek over wilt aangaan, wees welkom. Ik help je graag om te onderzoeken waar jouw zonde liggen, en hoe jij vrede en harmonie kan vergroten. Neem gerust contact met me op via www.findyourownlight.nl

 

Als je behoefte hebt aan Bijbelse inspiratie, kom dan vooral naar de diensten van Chapel Avenue in Almere met inspirerende preken en worship, www.chapelavenue.nl olv Pastor Shelton en Lady Vernice. Je kunt de diensten ook online terugkijken, zoals de dienst van afgelopen zondag: (90) Unapologetic - No Fear | Vernice Telesford | @chapelavenue5314 - YouTube

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.